fbpx
 • ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH THẺ
 • Thẻ thành viên (Member card):
 • Quý khách mua 01 lần 3 triệu đồng/01 hóa đơn duy nhất
 • Tổng giá trị mua hàng từ 5 triệu trong vòng 01 năm
 • Thẻ bạc (Silver card):
 • Quý khách mua 01 lần 6 triệu đồng/01 hóa đơn duy nhất
 • Tổng giá trị mua hàng từ 10 triệu trong vòng 01 năm
 • Thẻ vàng (Gold card):
 • Quý khách mua 01 lần 10 triệu đồng/01 hóa đơn duy nhất
 • Tổng giá trị mua hàng từ 15 triệu trong vòng 01 năm

 

 • QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG
 • Thẻ thành viên:
 • Giảm 5% trên giá trị mua hàng và không quy đổi thành tiền mặt
 • Ưu đãi ngày hội thành viên hằng tháng lên đến 10%
 • Nhận quà tặng trong dịp sinh nhật
 • Được ưu tiên nhận thông báo về các chương trình khuyến mãi của Vella
 •  Thẻ bạc:
 • Giảm 10% trên giá trị mua hàng và không quy đổi thành tiền mặt
 • Ưu đãi ngày hội thành viên hằng tháng lên đến 15%
 • Nhận quà tặng trong dịp sinh nhật
 • Được ưu tiên nhận thông báo về các chương trình khuyến mãi của Vella
 • Thẻ vàng:
 • Giảm 15% trên giá trị mua hàng và không quy đổi thành tiền mặt
 • Ưu đãi ngày hội thành viên hằng tháng lên đến 20%
 • Nhận quà tặng trong dịp sinh nhật
 • Được ưu tiên nhận thông báo về các chương trình khuyến mãi của Vella

 

 • LƯU Ý: 
 • Nâng hạn thẻ: thẻ có mức chiết khấu thấp hơn khi đáp ứng được điều kiện của thẻ có mức chiết khấu cao hơn sẽ được tự động nâng hạng
 • Hạng mức thẻ sẽ được tự động cập nhật hàng năm vào ngày 15/9 căn cứ vào giá trị hóa đơn tích lũy của năm trước đó
 • Thẻ thành viên chỉ áp dụng đối với các sản phẩm nguyên giá
 • Không áp dụng chung với một số chương trình khuyến mãi khác ( qui định cụ thể ở CTKM tại thời điểm đó

Chú ý: Từ ngày 1/1/2019, để thuận tiện hơn cho khách hàng trong việc mua sắm, Vella sẽ quản lý thông tin khách hàng thông qua số điện thoại, quý khách hàng chỉ cần cung cấp số điện thoại tại quầy khi thanh toán mà không cần phải mang theo thẻ