fbpx
 • ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH THẺ
 • Thẻ thành viên (Member card):
 • Quý khách mua 01 lần 3 triệu đồng/01 hóa đơn duy nhất
 • Tổng giá trị mua hàng từ 5 triệu trong vòng 01 năm
 • Thẻ bạc (Silver card):
 • Quý khách mua 01 lần 6 triệu đồng/01 hóa đơn duy nhất
 • Tổng giá trị mua hàng từ 10 triệu trong vòng 01 năm
 • Thẻ vàng (Gold card):
 • Quý khách mua 01 lần 10 triệu đồng/01 hóa đơn duy nhất
 • Tổng giá trị mua hàng từ 15 triệu trong vòng 01 năm

 

 • QUYỀN LỢI KHÁCH HÀNG
 • Thẻ thành viên:
 • Giảm 5% trên giá trị mua hàng và không quy đổi thành tiền mặt
 • Nhận quà tặng trong dịp sinh nhật
 • Được ưu tiên nhận thông báo về các chương trình khuyến mãi của Vella
 •  Thẻ bạc:
 • Giảm 10% trên giá trị mua hàng và không quy đổi thành tiền mặt
 • Nhận quà tặng trong dịp sinh nhật
 • Được ưu tiên nhận thông báo về các chương trình khuyến mãi của Vella
 • Thẻ vàng:
 • Giảm 15% trên giá trị mua hàng và không quy đổi thành tiền mặt
 • Nhận quà tặng trong dịp sinh nhật
 • Được ưu tiên nhận thông báo về các chương trình khuyến mãi của Vella

 

 • LƯU Ý: 
 • Nâng hạn thẻ: thẻ có mức chiết khấu thấp hơn khi đáp ứng được điều kiện của thẻ có mức chiết khấu cao hơn sẽ được cấp thẻ mới
 • Thẻ thành viên chỉ áp dụng đối với các sản phẩm nguyên giá
 • Không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác
 • Thẻ chỉ có giá trị với chủ thẻ và chỉ được hưởng quyền lợi chiết khấu nếu mang theo thẻ khi mua hàng

Chú ý: Từ ngày 1/1/2018, để thuận tiện hơn cho khách hàng trong việc mua sắm, Vella sẽ quản lý thông tin khách hàng thông qua số điện thoại, quý khách hàng chỉ cần cung cấp số điện thoại tại quầy khi thanh toán mà không cần phải mang theo thẻ